Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

In gesprek met uw fysiotherapeut

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure “De klachtenregeling Fysiotherapie”. Op www.defysiotherapeut.com vindt u een formulier om een klacht in te dienen. Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling door de Klachtenregeling dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Fysiotherapie** of bij het Regionaal Tuchtcollege***. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht.

Lees meer over het indienen van een klacht en over wat de diverse instanties voor u kunnen betekenen in de patiëntenfolder “Een klacht over uw fysiotherapeut” van het KNGF****.

Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

* De handelswijze van de praktijk bij klachten is vastgelegd in de algemene voorwaarden welke is gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz).

** Klachten en Geschillencommissie Fysiotherapie, Postbus 248- 3800AE Amersfoort (tel. 033 4672900)

*** Regionaal Tuchtcollege, www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

**** Het KNGF (tel.033 4672929)